Maker Faire Delft 2023

Wildmaker

Home: Brabant wallon, België

Mijn creaties vertegenwoordigen een link tussen persoonlijke ontwikkeling, straatkunst en beeldhouwkunst, en achter elk van hen zit een verhaal, een ervaring of een reflectie. Mijn bedoeling is om via mijn kunst inspiratie te brengen. Op dit moment is mijn project voornamelijk verdeeld in 2 categorieën: - Graffiti in de vorm van sculpturen, gebaseerd op 3D printen en nabewerkt voor een glad en flitsend resultaat. Deze sculpturen zijn de getuigenis van een passage in mijn leven die ik moest kanaliseren in deze werken. - Lasergesneden houten graffiti, al dan niet ingebed in schilderijen. Ik neem graag mijn graffiti of citaten die me aanspreken en geef ze deze street-art en fysieke esthetiek die overeenkomt met mijn artistieke identiteit.

https://www.instagram.com/_wildmaker/
Categories: 3D Printing, Art & Design,
Wildmaker - Maker Faire Delft

Maker

Christopher Willième Maker Faire Yearbook Photo

Christopher Willième

My creations represent a link between personal development, street art and sculpture, and behind each of them is a story, an experience or a reflection. My intention is to bring inspiration through my art. Currently, my project is divided into 2 categories: - Graffiti in the form of sculptures, based on 3D printing and post-processed for a smooth and flashy result. These sculptures are the testimony of a passage of my life that I needed to channel into these works. - Laser-cut wooden graffiti, inlaid or not in paintings. I like to take my graffiti or quotes that speak to me and give them this street-art and physical aesthetic that corresponds to my artistic identity.

https://www.instagram.com/_wildmaker/

Do Not Miss out on Early Bird Tickets to Maker Faire Bay Area!

Days
Hours
Minutes
Seconds