Maker Faire Zagreb 2023

Da Vincijev kod

Home: Vukovarsko srijemska županija, Croatia

Lonardo da Vinci konstruirao je most čiji je remake izrađen na 3D printeru i koji će se sklapati na štandu. Pokazat ćemo na neNewtonovskim tekućinama da primjena sile nije uvijek rješenje. Vidjet ćete kako se fotoelektrični efekt uklopio u umjetnost.

Da Vincijev kod - Maker Faire Zagreb

Maker

Ninja kornjačice Maker Faire Yearbook Photo

Ninja kornjačice

Grupu čine učenici različitih dobnih skupina i različitih smjerova koji pohađaju Tehničku školu Ruđera Boškovića u Vinkovcima. Uvijek su dobro raspoloženi i spremni podijeliti svoja znanja sa drugima.

What Inspired You to Make This?

Inspiracija je 505 godišnjica smrti Leonarda da Vincija, ali i preuveličavanje AI u svim medijima. Izabrali smo reprezentativne pokuse/aktivnosti koje će pokazati veličinu znanstveničkih umova koji nisu posjedovali niti kalkulator.

Do Not Miss out on Early Bird Tickets to Maker Faire Bay Area!

Days
Hours
Minutes
Seconds