Maker Faire Sarajevo 2023

Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems — AeroSTREAM, Horizon Project

Home: KS, Bosnia and Herzegovina

AeroSTREAM predstavlja projekt koji je finansiran iz sredstava EU i odnosi se na jačanje kapaciteta za istraživanje i inovacije Elektrotehnikog fakulteta u Sarajevu u oblasti autonomnih sistema.

https://aerostream.fer.hr/
Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems — AeroSTREAM

Maker

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, AeroSTREAM projekt Maker Faire Yearbook Photo

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, AeroSTREAM projekt

ETF Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu

https://www.etf.unsa.ba